09 dec 2016

Iedereen heeft allicht wel eens gehoord van deze term. VvE beheer klinkt dan ook bij de meeste mensen bekend in de oren. Even vaak weten eigenaars en andere betrokkenen echter niet wat deze woorden precies inhouden en wat je van dit beheer mag verwachten als bewoners of als eigenaars. Daarom wijden we dit blog aan VvE beheer.

Wat betekent VvE beheer?

Om dit goed te kunnen uitleggen, beginnen we bij het begin. VvE betekent vereniging voor eigenaars. Dit soort van vereniging bestaat in alle vormen en soorten. Bij VvE beheer Amsterdam hebben we het in het bijzonder over ondersteuning van een vereniging van eigenaars die gevormd werd m.b.t. het beheer van een gebouw of wooneenheden waarbij er sprake is van meerdere eigenaars die eigendommen hebben in hetzelfde gebouw. In de praktijk denken we dan al gauw aan eigenaars die allemaal een flatje hebben in hetzelfde flatgebouw. Dit is een voorbeeld. Het kan evengoed gaan over eigenaars van kleine bedrijfjes die allemaal in hetzelfde bedrijfspand gelegen zijn of over professionals die ieder een kantoor huren in hetzelfde pand. In zulke gevallen ligt het voor de hand dat er beslissingen zullen moeten worden genomen over onderwerpen die iedere gebruiker of eigenaar van een ruimte in hetzelfde pand aanbelangen. Om zulke beslissingen in overleg te kunnen nemen en aan iedere belanghebbende te communiceren wordt een VvE beheer opgericht.

Taken van een VvE beheer

Wat doet een VvE beheer in de praktijk?

In de praktijk regelt het VvE beheer het onderhoud en de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementen of kantoren die zich in hetzelfde gebouw bevinden. Vanaf het moment dat kantoren of appartementen in eenzelfde gebouw apart verkocht worden, is het wettelijk verplicht om een VvE beheer op te richten.

Hoe wordt je lid van het VvE beheer?

Wanneer je een appartement of kantoor gekocht hebt in een gebouw met meerdere eigenaars hoef je in de praktijk niets bijzonders te ondernemen om lid te worden van het VvE beheer. Door het sluiten van de koop van het appartement, de flat of het kantoor word je automatisch lid van het VvE beheer.

De belangen van de mede-eigenaars

Vanaf het moment dat er sprake is van meerdere eigenaars binnen een gebouw, kan het zijn dat de belangen van de verschillende partijen met elkaar in conflict komen. Om dit te voorkomen werd juist het VvE beheer in het leven geroepen. Om ervoor te zorgen dat ieders belangen gerespecteerd worden, wordt er in de meeste gevallen een sluitend huishoudelijk reglement opgesteld dat geldig is voor iedere eigenaar binnen hetzelfde gebouw.